ANDREU VIDAL


      
LLUC MAJOR 

  La dansa de dos mots 

        fets tan sols de tardor 
        i de seda i de no-res 
             (Paul Celan)  Aquells homes trencaven
                          amb voluptuosos garfis
les barres de gel
                                                                -recordes, un
                                                                per un, tots els sorolls
                                                                 del seu ofici. 


Tenies les mans petites
                                      i algunes pors
                             concretes
i fosques,
tenies catifes, pitxers, graons,
                                       cisternes vestides de molsa
                                       i culleres de fusta
                           per enfuriar els silfs i les abelles;
                                     et calia l'aventura,
                           et calia, vull dir
                           que t'era lícit, aleshores,
perdre els teus ulls
entre els estranys noms
                           dels astres,
                                       palpar, amb dits porucs,
                           les nítides fotografies
                           de les persones mortes
o obrir amb violència -instal·lat
entre l'espant i l'èxtasi.                        les cortines
                                                                              de llengües blaves
                                                                              i brunes
                                                 rera les quals suposaves
                                els més hòrrids caus de bruixes.
Gràcies al teu reduït volum
                                      podies amagar-te
                                                                 amb facilitat;
                                                                 tenies armes
                           i enemics avolíssims,
                                      bicicletes
                           de tres rodes
                           i abundància de donzelles
per alliberar. 


Tenies les mans
tan inhàbils com ara
                               i la mateixa cal·ligrafia
                                                                   tremolosa.

DENEUVESTRINDBERGFREUD


RODIN


LAUTREC