MICROCONTE DE NADAL

Blanca N. ex- empleada de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani , devota de les novel•les històriques de Cèsar Vidal i cantant aficionada, va baixar del seu pis de l’Arc de la Mercè per a abocar el fems al contenidor. Un poc abans d’arribar al seu destí, va ser arrossegada amb fúria silenciosa a l’interior de les Galeries Velazquez i violada amb sòrdid arravatament per un individu fornit disfressat de Pare Noel. Quan es va assaciar, el violador li va rompre el front amb un cossiol abandonat de pes remarcable que ningú havia considerat digne de ser robat. Blanca N. Va ser trobada per un jubilat de correus amb insomni que havia sortit a passejar un canet minúscul i volia acurçar camí. Aquest home, amb gran desconcert, va sortir xisclant de les Galeries i el conte acaba aquí, amb els assistents a una reunió de comunitat de veïns sortint al balcó interessant-se pels desagradables crits afònics que venien del carrer.

NIJINSKI FOTOGRAFIAT PER STRAVINSKI